Zakaria, Muhammad, Sheerad Sahid, and Norasmah Othman. “Tahap Budaya Keusahawanan Dan Kepimpinan Keusahawanan Serta Hubungannya Dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 3 (March 8, 2021): 104 - 119. Accessed May 10, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/697.