Molinka, Nordiana Nasuha, Baszley Bee Basrah Bee, and Maureen De Silva. “Penemuan Gendang Gangsa Timbang Dayang Di Pulau Banggi, Sabah”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6, no. 9 (September 10, 2021): 196 - 201. Accessed October 21, 2021. https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/991.