1.
Mahmud AM, Mahmud MS. Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian. MJSSH [Internet]. 10Jan.2022 [cited 25May2022];7(1):1 -14. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1223