1.
Sze W, Surat S, Amat S. Tekanan dan Cabaran Guru Terhadap Norma Baharu Semasa Pandemik Covid-19 di Sebuah Daerah Negeri Sarawak. MJSSH [Internet]. 10Jan.2022 [cited 19May2022];7(1):230 -239. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1244