1.
Mohamad Razali SN, Sahid S, Othman N. Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam. MJSSH [Internet]. 10Jan.2022 [cited 25May2022];7(1):85 -98. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1245