1.
Rajan K, Hj Othman N. Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah. MJSSH [Internet]. 10Jan.2022 [cited 25May2022];7(1):204 -215. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1251