1.
Aris F, Muhamad TA. Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner dan Expert. MJSSH [Internet]. 10Feb.2022 [cited 8Dec.2022];7(2):e001263. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1263