1.
Sabarudin A, Lokman NH, Jantan NS, Zainurdin NA, Abd Halim A, Khoiry MA. Tinjauan Keberkesanan Program Keusahawanan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) terhadap Kebolehpasaran Graduan Menurut Perspektif Alumni UKM. MJSSH [Internet]. 10Feb.2022 [cited 8Dec.2022];7(2):e001272. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1272