1.
Hassan MM, Mohd Narahim MDA, Md Noor A, Mohd Khir A, Wan Abdullah WA. Perhubungan antara Konflik Kerja dan Keluarga terhadap Stres dalam kalangan Pekerja Kakitangan Awam. MJSSH [Internet]. 10Feb.2022 [cited 8Dec.2023];7(2):e001282. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1282