1.
Wen L, Ahmad AR. Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 28Mar.2023];7(3):e001322. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1322