1.
Aziz NA, Abd Razak MR, Ismail E. Hubungan Antara Tahap Penglibatan Aktiviti Fizikal dengan Tahap Indeks Jisim Badan Murid Perempuan Semasa Pandemik Covid-19. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 8Dec.2023];7(3):e001325. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1325