1.
Ooi WY, Ahmad AR, Dahalan SC. Keberkesanan Didik Hibur Terhadap Empati Sejarah dalam kalangan Murid Tahun Empat di Daerah Kota Setar, Kedah. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 28Mar.2023];7(3):e001326. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1326