1.
Masrom SN, Abdul Razak MR, Ismail E. Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 26Mar.2023];7(3):e001337. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1337