1.
Paidal M, Talip R. Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 26Mar.2023];7(3):e001352. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1352