1.
Maat NH, Surat S. Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 8Dec.2023];7(3):e001377. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1377