1.
Samsudin N, Surat S. Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19. MJSSH [Internet]. 10Mar.2022 [cited 28Mar.2023];7(3):e001379. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/1379