1.
Mohammad Salleh AAH, Halim L. Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru. MJSSH [Internet]. 28Feb.2023 [cited 27Feb.2024];8(2):e002146. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/2146