1.
Ganing CF, Hassan MM, Wan Hamzah WNN. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tekanan Kerja di kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan. MJSSH [Internet]. 2Oct.2020 [cited 3Feb.2023];5(10):151 -177. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/522