1.
Mohd Khir A, Rodzuwan NA, Md. Noor A, Wan Jaafar WM, Hassan MM. Sokongan Sosial, Penghargaan Kendiri dan Kemurungan dalam kalangan Mahasiswa di Universiti. MJSSH [Internet]. 1Nov.2020 [cited 28Mar.2023];5(11):33 -42. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/547