1.
Sidi Ahmad ND, Abdul Wahab JL. Hubungan Antara Kepimpinan Instruksional Pengetua dengan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 7Feb.2021 [cited 14Apr.2021];6(2):152 -166. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/658