1.
Mohd Som S, Sheikh Dawood SR. Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan dalam Kampus Induk. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 7Feb.2021 [cited 11Apr.2021];6(2):65-74. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/670