1.
Zakaria M, Sahid S, Othman N. Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) [Internet]. 8Mar.2021 [cited 10May2021];6(3):104 -119. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/697