1.
Rosli NS, Salamuddin N. Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Kesihatan Psikologi dalam kalangan Pekerja Wanita di Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. MJSSH [Internet]. 8Apr.2021 [cited 22Jan.2022];6(4):126 -135. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/771