1.
Kandasamy OK, Mydin A-A, Kanesan AG, Mohamed Ismail SAM. Keberkesanan Kaedah Pengajaran Needham, STAD dan Konvensional Berpandukan Modul Pendidikan Kesenian Terhadap Hasil Kerja Seni dan Minat Murid Sekolah Rendah. MJSSH [Internet]. 10Aug.2021 [cited 24Jan.2022];6(8):162 -172. Available from: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/942